tirsdag 15. desember 2009

Nadi Shodhana Pranayama - Veksels pusten

Den første pusteteknikken jeg vil beskrive heter Nadi Shodhana Pranayama - Veksels pusten.


  1. Sitt i en komfortabel stilling.

  2. Plasser høyres pekefinger og langfinger midt mellom øyenbrynene, Ajna chakra.

  3. Blokker høyre nesebore med tommelfingeren. Start med å puste sakte inn gjennom venstre nesebore.

  4. Blokker venstre nesebore, med ringfinger, og pust ut gjennom høyrenesebore. Pust på nytt inn gjennom høyrenesebore.

  5. Blokker høyrenesebore med tommelfingeren, og pust ut med venstre. Du har nå kommet igjennom en runde.Dette gjentas 5-10 ganger. Vekselspusten er veldig effektiv om man trenger å roe seg ned. Ta kontroll over inn og utpust slik at de blir like lange. For hvert inn og utpust kan man telle fra 1 til 4. Prøv å øke denne tellingen til 1-7. Det skal ikke føles anstrengende. Noen kan i starten føle at de blir utholdmodige, sinte eller rastløse under denne øvelsen.

Fordeler med vekselspusten:

  • Øker bevissthet og sensitivitet i neseborene

  • Tetthet i nesen blir borte, og flyten av pusten blir mer balansert

  • Pusting gjennom venstre nesebore, aktiverer venstre hjernehalvdel. Pusting gjennom høyrenesebore aktiverer høyre hjernehalvdel.

  • Lange, sakte og balansert pusting har stor effekt, roene og balanserer energiene i oss.
Neste Pranayama øvelse jeg kommer med heter Sheetali Pranayama. Den kjølende pusten. Følg med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar